Skip to main content

Hizmetlerimiz


Müteahhit Ne Demek? 


Müteahhit, inşaatın tüm yapım sürecini baştan sona koordine eder. Proje için gerekli tüm çalışanları işe alır. Denetimlerin zamanında planlanmasını ve yürütülmesini denetler. 

Nasıl Müteahhit Olunur? 

Müteahhit olmak için üniversite mezuniyet şartı aranmamaktadır. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne başvurup, ‘Yeterlilik Belgesi’ alarak müteahhit olabilmektedir. Bazı üniversitelerin müteahhitlik sertifika programı da mevcuttur. Müteahhitte Olması Gereken Özellikler Müteahhit olarak çalışacak kişilerde, işletme yönetimi ve çalışanları denetleme kabiliyetinin bulunması beklenir. İş verenlerin müteahhitlerden beklediği diğer nitelikler şu başlıklar altında toplanabilir; Liderlik vasfına sahip olmak, Etkili zaman yönetimi gerçekleştirebilmek, Uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol oynayabilmek, Analiz yapabilmek, Yoğun stres altında çalışabilmek. 

Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? 

Arapça kökenli olan müteahhit kelimesi; “üstlenici, taahhüt eden” anlamlarına gelmekte ve müteahhitin görev kapsamını belirtmektedir. İnşaat sahasını belirleme, bütçe oluşturma, işe alım süreçlerini yönetme gibi yapının inşa sürecinin tamamını üstlenen müteahhitlerin sorumlulukları şunlardır; Bir inşaat projesinin tüm aşamalarını baştan sona planlamak, Fiyat teklifini oluşturabilmek için malzeme, işçilik, makine ve diğer masrafların maliyetini hesaplamak, Maliyetleri azaltmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak, Müşterilere sunmak üzere proje takvimi oluşturmak, Mimar veya mühendis gibi diğer meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak, Projenin yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek, Projenin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak, İşçi güvenliğini temin etmek, İş performansını denetlemek, Ekipman ve araçların zamanında ve uygun bakımının yapıldığından emin olmak, Acil durumlarda müdahale edilmesini sağlamak, Potansiyel müşteriler için teklif hazırlamak, Gerekli yasal izinleri almak, Projeyi tartışmak ve takip toplantılarını planlamak için müşterilerle iletişime geçmek.